Stefano Mancuso, Alessandra Violová: Vnímavá zeleň. Citlivost a inteligence rostlinného světa

230,- Kč

Jsou rostliny inteligentní bytosti? Dokážou mezi sebou komunikovat a řešit problémy? Nebo představují netečnou a nehybnou součást našeho světa, bez jakékoli citlivosti?

Price: 230,- Kč

C. G. Jung a Wolfgang Pauli: Příroda a duše

250,- Kč

Carl Gustav Jung (1875-1961) a Wolfgang Ernst Pauli (1900 – 1958) představují dva z nejvýznamnějších a nejvlivnějších autorů dvacátého století. Vzájemná spolupráce těchto v mnohém protikladných duchů se pak stala námětem mnoha knih a studií. Výsledkem jejich zčásti paralelního a zčásti společného bádání je tato Příroda a duše kniha z roku 1952 (v německém originále vyšla pod názvem Naturerklärung und Psyche).

Price: 250,- Kč

Aryeh Kaplan: Meditace a Bible

260,- Kč

Jméno autora knihy rabiho Aryeh Kaplana není českému čtenáři neznámé. Po titulech Meditace a kabala, Sefer jecira a Kniha Bahir vychází i překlad dalšího jeho stěžejního díla: Meditace a Bible. Rabi Kaplan v něm ukazuje, že vztah těchto dvou na první pohled nesourodých pojmů je mnohem bližší, než si většina dnešních čtenářů Bible uvědomuje.

Price: 260,- Kč

Hugh B. Urban: Magia Sexualis. Sex, magie a osvobození v moderním západním esoterismu

350,- Kč

V západní náboženské imaginaci spolu sexualita a okultismus takřka od nepaměti úzce souvisely, teprve v devatenáctém století se však zrodila sexuální magie ve smyslu využití sexu jako zdroje magické moci. Kniha Magia Sexualis předního badatele v oboru dějin západního esoterismu Hugha B. Urbana představuje první, a zatím patrně nejsoustavnější pojednání o sexuální magii jako moderním duchovním proudu, který zasazuje do širšího kontextu diskurzů o sexualitě v západní společnosti posledních dvou staletí.

Price: 350,- Kč

Karel Funk: Léčba duše a elementálové

260,- Kč

Kniha osvětluje roli a pomoc elementálů v oblastech psychické harmonie v mezilidských vztazích, v různých prostředích a situacích, v umění, v léčebných procesech i ve vztahu ke světu a jeho bytostem. Zabývá se ochranou před negativními vlivy i možnostmi léčení krajiny. Nabízí cvičení k samostatné práci s elementály, pomáhající i obstát v dnešním světě.

Price: 260,- Kč

Robert Bly: Knížka o lidském stínu

190,- Kč

Robert Bly, americký básník, esejista a autor „Železného Jana“ v této knížce shromáždil svá čtení z let 1971 a 1983 věnovaná jungovskému konceptu stínu, která doplňuje rozhovor s Boothem a esej o poezii Wallace Stevense. Společným motivem všech pěti kapitol je právě stín, o němž Bly mluví jako o „dlouhém pytli, který vlečeme za sebou“. Nezkoumá ho jazykem analytické psychologie, nýbrž jazykem básnickým, a pomocí barvitých obrazů a příběhů ukazuje, co dělat, abychom získali zpátky energii, kterou jsme do tohoto pytle odložili a zabránili tím jejímu zneužívání.

Price: 190,- Kč

Titus Burckhardt: Zrcadlo moudrosti. Eseje o tradiční vědě a posvátném umění

280,- Kč

Eseje sebrané v tomto svazku se věnují symbolice, tradičním formám umění, mytologii a modlitbě mají jeden cíl: připomenout, že existuje druh poznání, které nekonečně přesahuje kalkulující a posuzující rozum.

Price: 280,- Kč

Sibylle von Olfers: Kořínci

220,- Kč

 

Druhé vydání nejslavnější dětské knihy Sibylly von Olfers v novém přebásnění Tomáše Vondrovice a ve větším formátu.

Price: 220,- Kč

Jaroslava Karpíšková: Ogham. Cesta vroubená příběhy stromů

220,- Kč

OGHAM je dávný dorozumívací systém. Podobně jako písmo starých Mayů, starých Egypťanů nebo severské runy musí být zkoumán v kontextu s místem a s životem společnosti, kde vznikl. Ogham vytvořili dávní druidové, kněžský řád keltské společnosti. Ta žila v těsném sepětí s přírodou a na ní je také založen celý tento sofistikovaný systém.

Price: 220,- Kč
Prihlásit se k odběru Malvern RSS