Gregory Bateson: Ekologie mysli

440,- Kč

Stěžejní dílo anglo-amerického antropologa Gregoryho Batesona se pokouší na podkladě poznatků kybernetiky, teorie systémů a teorie informace postihnout podstatu řádu a organizace živého světa. Pokrývá celou mimořádnou šíři vědeckých zájmů tohoto autora. Postupuje od antropologie přes psychologii, biologii a epistemologii až k otázkám soudobé ekologické krize. Od jiných multidisciplinárních projektů jej odlišuje snaha o přesné definice a důkladné rozpracování jednotlivých detailů společenského a přírodního dění.

Price: 440,- Kč

Jean Giono: Země zpívá

240,- Kč

Dějovou linku románu řazeného mezi vrcholná Gionova díla, tvoří únos dívky a následná msta nepřátelského klanu. Nemenší roli roli však zde hraje příroda a krajina v Provence a mytická řeka (jíž je bezpochyby Gionova milovaná Durance). Sám Giono chtěl tímto senzuálním a syrovým hymnem odkazujícím na Walta Whitmana umožnit čtenářům naslouchat "zpěvu světa a dechu jeho obvatel".

 

Překlad: Jaroslav Zaorálek

 

Ilustrace: Vojtěch Jirásko

Price: 240,- Kč

Eugène Canseliet: Mutus liber - Němá kniha alchymie

250,- Kč

Francouzský badatel v oblasti alchymie Eugène Canseliet (1899–1982) byl již českému čtenáři představen jak editor a autor rozsáhlých a zasvěcených úvodů ke dvěma stěžejním dílům alchymie 20. století, Fulcanelliho Tajemství katedrál (česky 1992) a Příbytkům filosofů (česky 1996). Před čtyřmi lety vydalo nakladatelství Malvern Canselietovo samostatné dílo nazvané Alchymie vysvětlená na základě svých klasických textů, které sepsal a publikoval jako své opus finalis.

 

Price: 250,- Kč

Jean-Baptiste Del Amo: Živočišná říše

290,- Kč

Na statku v podhůří Pyrenejí svádí od počátku 20. století každodenní boj o přežití s pár hektary neúrodné půdy pět generací zemědělského rodu. Odnepaměti vedou společný život se zvířaty – zvířata a lidé se společně rodí i umírají, budí i usínají, společně odcházejí do války – splývají spolu v jedinou, živočišnou říši.

Price: 290,- Kč

Johannes Anderegg: Nebeské a ďábelské. Proměny lidství a Goethův Faust

250,- Kč

Jak se to má u Goetha s ďábelskostí? Zdá se nasnadě smést ďábla ze stolu stejně snadno jako peklo, vždyť ani on vlastně nevěří ve
vlastní existenci – každopádně ne na tu s kopytem a rohy. Zde je však nutno vybídnout k obezřetnosti: Mefistova existence může být
sebepochybnější, nicméně dominuje té hře, jíž se stáváme svědky – protože v celých dlouhých úsecích je to hra ďábelská. Označení
„tragédie“ nejspíš nemáme vztahovat ke struktuře Goethova dramatu, nýbrž k povaze světa, ve kterém Faust s pomocí ďábla

Price: 250,- Kč

Michal Janata: Rozbřesk soumraku. Kniha o vidění

200,- Kč

Michal Janata se zamýšlí nad smyslem vidění, tím, co nám zrak dává, jak je výlučný v kontextu s dalšími smysly. Cituje klasiky a moderní autory, neboť téma vidění a jeho vnímání prostupuje staletími. Čtenář v jeho knize nalezne odpovědi na mnohé otázky, které si možná někdy kladl, aniž by znal odpovědi na tyto základní úvahy o podstatě vidění a života. Je napsána velmi odborně, ale přitom čtivě i pro toho, kdo není běžně zvyklý studovat odbornou literaturu.

Price: 200,- Kč

Alejandro Jodorowsky: Nekonečný tyátr (tragédie, komedie a mimodramata)

300,- Kč

Nekonečný tyátr poprve seznamuje české čtenáře s divadelní tvorbou filmového i divadelního režiséra, literárního a dramatického autora Alejandra Jodorowského. 

Price: 300,- Kč

Carlo Bergmann: Poslední beduín. Mé karavany za tajemstvím pouště

440,- Kč

Beduíni na Sahaře, kteří se dnes usadili na okraji pouště, nazývají Carla Bergmanna „posledním beduínem“. Promovaný podnikový ekonom z Kolína nad Rýnem totiž žije tak jako jejich předkové: putuje se svými velbloudy v dlouhých karavanách skrze liduprázdné oblasti súdánské a egyptské západní pouště.

Price: 440,- Kč

Tomáš Vondrovic: Kupec zvláštní krásy - Julius Zeyer

200,- Kč

Hra Tomáše Vondrovice barvitým způsobem zpřístupňuje život a tvorbu spisovatele J. Zeyera.
Vychází z faktů jeho života – známých, méně známých i teprve nedávno objevených: z korespondence
a vzpomínek přátel a částečně také z jeho děl Jan Maria Plojhar, Radúz a Mahulena a Záletnice.

Price: 200,- Kč

Adam Borzič: Západo-východní zrcadla

190,- Kč

Ve své čtvrté básnické knize opouští Borzič opulentní imaginativní jazyk i hřmotný subjekt předchozích sbírek a vrací se k dřívějším motivům své tvorby, k historickým básním, jejichž styl je střízlivý a čirý. Západo-východní zrcadla tvoří čtyřicet básní, jejichž lyrickými subjekty jsou slavné postavy umělců a myslitelů z období renesance a významné osobnosti středověké islámské mystiky. Proč se v této knize setkávají renesanční humanismus a islámský súfismus, objasňuje Borzič v eseji „Zrcadla v zrcadle“, který sbírku doprovází, a v němž se věnuje duchovním motivům knihy.

Price: 190,- Kč
Prihlásit se k odběru Malvern RSS