Jean-Baptiste Del Amo: Pornografia

210,- Kč

Vypravěč se po letech vrací do nejmenovaného rodného tropického města a vzápětí je pohlcen prostředím, v němž protagonisté příběhu přežívají jen díky almužně za služby poskytované sexuálním turistům z Evropy. V krátkých sekvencích jsou čtenáři předkládány portréty prostitutek i prostitutů, pasáků a policajtů, ale i toulavých psů, hroutících se činžáků a nuzných interiérů brlohů, přičemž tato veskrze lidská ubohost kontrastuje s čarokrásnou a nepodmanitelnou přírodou, s nemilosrdnou a brutální silou cyklonů a oceánu.

Price: 210,- Kč

Alžběta Bublanová: Odraz ode dna

190,- Kč

Žijeme všichni v jednom světě a všichni sníme, doufáme, a pak děláme chyby a stárneme.

Price: 190,- Kč

Josef Hrdlička: Poezie a kosmos

210,- Kč

Kapitoly této knihy spojuje zájem o vztah mezi řečí poezie a světem. Slovo kosmos v jejím názvu odkazuje k představě uspořádaného
světa, který báseň předpokládá, zviditelňuje nebo utváří. Kosmos je podstatným předpokladem poetiky Gastona Bachelarda, jíž je věnována jedna z kapitol.
Další kapitoly se zabývají texty o kamenech Rogera Cailloise, nebo se věnují Paulu Celanovi a Jiřímu Kolářovi a dalším autorům.

Price: 210,- Kč

Tomáš Vondrovic a Karel Pstružina: Tři hry o něčem jiném

190,- Kč

Tři hry o něčem jiném se hlásí k dnes menšinovému žánru knižního dramatu a tak – ač se týkají stavu současného světa – si mohou dovolit nebulvární téma. Jsou konfrontacemi typu: obraz a skutečnost, morálka současné reality a etika vyššího řádu, průsečík východního a evropského pohledu „za“ běžnou zkušenost.

 

První hra si dobírá Shakespearova Hamleta, druhá platónské Symposion, třetí pak rozehrává fiktivní setkání zenového mnicha s františkánem.

 

Price: 190,- Kč

Joscelyn Godwin: Tajemství sedmi samohlásek v teorii a praxi

190,- Kč

V našem každodenním životě existuje jen málo věcí tajuplnějších, než jsou samohlásky; jen málo věcí významnějších než tyto formy, jimiž
utváříme svou řeč. Samohlásky jsou nám blízké jako náš dech, téměř  stejně důvěrné jako naše myšlenky; skrytými je činí právě jejich
blízkost, jako když se snažíme najít nějakou věc, kterou přitom držíme v ruce.
Jakmile si jich však povšimneme, otevírají se na všech stranách stezky vedoucí k  nečekaným zjevením zvuku, smyslu a symbolismu. Tato útlá kniha muzikologa a znalce

Price: 190,- Kč

Posvátná dýmka: Černý jelen vypráví o sedmi obřadech indiánů kmene oglalských Siouxů Zaznamenal Joseph Epes Brown

270,- Kč

Černý jelen (1863–1950) z kmene Siouxů, syn Splašeného koně, svatý muž a „strážce posvátné dýmky“ patří k mimořádným mužům své doby ve věcech náboženské víry i praxe. Krátce před svou smrtí v srpnu roku 1950 řekl:

„Modlím se, aby prostřednictvím naší posvátné dýmky a této knihy, v níž vysvětluji, čím naše dýmka skutečně je, nastal mír mezi národy, které mi porozumí – porozumí srdcem, nejen hlavou. Potom si uvědomí, že my indiáni známe jednoho pravého Boha a že se k Němu bez ustání modlíme.“

Price: 270,- Kč

Parsifal: příběh rytíře Kulatého stolu. Převyprávěl Tomáš Vondrovic

200,- Kč

Legenda o rytíři Parsifalovi a hledání sv. Grálu, která spadá do okruhu pověstí o králi Artušovi, patří k právem k pokladům evropské literatury. Zpracování Tomáše Vondrovice vycházející převážně z pramenů Wolframa z Eschenbachu je určené zejména pro srdce a představivost dětských čtenářů; kromě etického významu zachovává i rozměr poetický a hlubinně archetypální. 

Price: 200,- Kč

Santóka Taneda: Tráva podél cesty

240,- Kč

Poutník a mnich Santóka Taneda (1882–1940) zosobňuje tradiční zenové hodnoty jednoduchosti, osamění a pomíjivosti.
Jeho poezie zrcadlí život plný protikladů. Osamělé souznění s přírodou střídají okamžiky hlubokého lidského sblížení. Přísná
chudoba se zvrtne do bezuzdného hýření. Okamžiky klidu a odevzdání se promění v bouři emocí. Co se nemění, je prostý
a zároveň významově hluboký jazyk, který občas hladí a jindy řeže do morku kostí. I proto se Santóka stal jedním z nejmilovanějších
moderních japonských básníků.

...

Price: 240,- Kč

Henry Corbin: Alchymie jako hieratické umění

260,- Kč

Tato kniha je souborem tří studií, které vynikající znalec islámské kultury a mystiky Henry Corbin věnoval alchymii. Jde o komentované překlady krátkých, ale klíčových textů, které se neomezují na pouhý popis jednotlivých operací, ale zároveň se otevřeně potýkají s otázkou dosahu Velkého Díla v rámci muslimského duchovního hledání. Těmito třemi texty jsou: Komentář esoterika Ajdamura Džaldakího (14. stol.) k jednomu výroku Imáma ‛Alího ibn Abí Táliba týkajícího se alchymie.

Price: 260,- Kč
Prihlásit se k odběru Malvern RSS