Ediční plán

 

V nejbližší době vyjde

 • Jan Krása: Jak řeč ovlivnla člověka. O evoluci moderní lidské řeči a mysli
 • Alejandro Jodorowsky: Tanec reality
 • Stefan Zweig: Svět včerejška. Vzpomínky jednoho evropana
 • Philippa Pearce: Tomova půlnoční zahrada
 • Heinrich O. Proskauer: Goethova nauka o barvách. Vysvětlení a praktická cvičení s přiloženým hranolem
 • C. G. Jung: Mysterium coniunctionis (II. díl)
 • Richard Gilík: Iracionalita ve službách pokroku. Přínos spiritualismu a spiritismu moderním dějinám
 • James Hillman: Nová vize psychologie
 • Karel Funk: Mariánství třetího milénia. Věčný ženský princip ve vývoji lidstva
 • Lubor Vyskoč: Zázněje
 • Magdalena Šipka: Město hráze
 • Dagmar Plamperová: Z naší louky
 • Felix Borecký: Imaginace, a priori, hloubka. Estetika Mikela Dufrenna
 • M. Edith Durham: V albánských výšinách. Putování za horskými kmeny
 • Tomáš Vondrovic: Ars micra
 • Miroslav Fišmeister: Emily plays/Tvar slunce
 • Petr Motýl: Bohemiana
 • Petr Motýl: To by se mi líbilo
 • Cava’at Ha-RIBaŠ: Odkaz zakladatele chasidismu rabiho Jisra’ela Ba’al Šem Tova
 • Dominik Obruča: Když jsem byl člověkem
 • Arthur Machen: Temnota nepomíjí
 • Petr Měrka: Realita šílenství
 • Jan Šumbera: Egomelt
 • Velibor Čolič: Ederlezi

Na rok 2020-2021 připravujeme:

 • Étienne Davodeau: Neználci. Příběh dvojího zasvěcení
 • C. G. Jung: Mysterium coniunctionis (III. díl)
 • René Daumal: Velká pitka (kniha + audio kniha, čte Jaroslav Dušek)
 • Georg Christoph Lichtenberg: Svévolnosti
 • Tomasso Campanella: Kompendium fyziologie
 • Jacob Needleman: Co je Bůh?
 • Pico della Mirandola: Heptaplus
 • Pico della Mirandola: Apologie
 • Otakar Zachar: Paběrky z chemických rukopisů českých
 • Fulcanelli: Finis gloriae mundi
 • Aleš Chalupa: Orientální kulty doby Římského císařství
 • Paul Rabinow: Reflexe terénního výzkumu v Maroku
 • Karl von Eckarthausen: Oblak nad svatyní
 • Zdeněk Neubauer: Karteziánské meditace
 • Zdeněk Neubauer: Bůh a příroda
 • Zdeněk Neubauer: Postmoderní betlém a mystérium Vtělení
 • Zdeněk Neubauer: Písmo, počet, pořadí
 • Zdeněk Neubauer a Tomáš Škrdlant: Skrytá pravda země
 • R. J. Kozljanič: Přátelství s přírodou: Přírodně filosofická praxe a hlubinná ekologie
 • Walter Scott: Dopisy o démonologii a čarodějnictví
 • Wendy E. Cook: Moudrost ve výživě
 • Manfred Kyber: Verunčina tři světla
 • Manfred Kyber: Země zaslíbená
 • Tommaso Campanella: Sluneční stát
 • Vaidya Bhagwan Dash: Alchymie a léčba kovy v Ájurvédě
 • Armand Barbault: Zlato tisíce jiter
 • Alejandro Jodorowsky: Kde nejlépe ptáček pěje
 • Alejandro Jodorowsky: Metagenealogie. Rodina jako poklad i past
 • Zdeněk Hrbata: Cestovat a vidět, divit se a psát
 • Ondřej Sládek: Rozumění a imaginace. Kreativní hermeneutika Mircei Eliada
 • Dalibor Papoušek: Pád Jeruzaléma a formování raného křesťanství: Od apokalypsy k legendě
 • Eugenius Philaletha: Světlo ze světla
 • Luc Dietrich: Štěstí zarmoucených
 • Luc Dietrich: Rostlinné emblémy
 • Cavat ha-Rivaš: Testament rabiho Jisraela Baal Šem Tova
 • Gudrun Senhild: Mariin malý oslík
 • Friedrich Rittelmeyer: Meditace. Dvanáct dopisů o sebevýchově
 • Friedrich Rittelmeyer: Můj život s Rudolfem Steinerem
 • Fernando Pessoa: Za noci našeho bytí
 • Pierre Mabille: Zrcadlo zázračna
 • Dane Rudhyar: Ranja
 • Martin Stejskal: Rozpuštěno a zahuštěno (Fázované iluze a konturáže)
 • Michel Fromaget: Symbolismus čtyř bytostí. Ezechiel, svatý Jan a křesťanská tradice
 • Charles Duits: Sloní slina
 • Charles Duits: Krajina osvícení
 • Karel Funk: Úsměvy letní louky
 • Irena Chołuj: Průvodce porodem pro rodiče a porodní asistentky
 • Ervin Lázár: Sedmihlavá víla
 • Stefano Mancusso: Rostlinná revoluce: jak rostliny vynalezli naši budoucnost
 • Alena Kottová: Australské pohádky
 • Hajao Kawai: Japonské sny, mýty a pohádky
 • Jean Craighead George: Julie z vlčí smečky
 • Pablo Amaringo, Luis Eduardo Luna: Ayahuascové vize. Náboženská ikonografie peruánského šamana
 • Paracelsus: Alchymie, Metamorfózy a O přirozenosti věcí
 • Romana Rotterová: Prameny
 • Jolanta Brach-Czaina: Úžiny bytí
 • Jan Assman: Kouzelná flétna
 • František Novák: Můj přítel čas
 • Seyyed Hossein Nasr: Záhrada pravdy
 • Milan Špak: Tanec Slnka - spiritualita a etika v živote prérijných Indiánov
 • Lubor a Jan Janouškové: Mythologická skutečnost
 • Sibylle von Olfers: Větříček
 • Giuseppe Dierna: Studie a variace o českém písemnictví od baroka po surrealismus
 • Jean Giono: Kéž tonu v radosti
 • Marion Woodman: Odcházení z otcovského domu: Cesta k vědomému ženství
 • Raija Siekkinen: Pan král
 • Gerdt von Bassewitz: Petříčkova cesta na Měsíc

 • Stanislaw Vincenz: Na vysoké polonině
 • Patrick Leigh Fermor: Čas mlčení (v koedici s nakl. Dauphin)
 • Sumitaku Kenšin: Nedokončené haiku
 • Rebeka Wildová: Etapy vývoje
 • Malvína Nálevková: Bronzové zrcadlo kočičích očí
 • Jitka Bílková: Frank Wenig - novinář, spisovatel a spolupracovník Josefa Skupy
 • Martin Buber: Biblický humanismus a jiné eseje
 • Františka Jirousová: Evoluce jako cesta k Bohu v díle Teilharda de Chardin
 • Picatrix
 • Erich Neumann: Velká Matka. Fenomenologie ženských podob nevědomí
 • Nicole Loraux: Truchlící hlas: esej o řecké tragédii