Pošepný František: Geneze rudních ložisek

100,- Kč
Sklad.č. P10098:

Vydání českého překladu dnes již klasického díla F. Pošepného Genese of Ore Deposits splácí vydavatelé dluh naší světově nejproslulejší geologické osobnosti. Odbornému českému čtenáři se tak dostává do rukou jedno ze základních děl ložiskové geologie vůbec. Vlastní překlad díla F. Pošepného s předmluvou R. W. Raymonfa k 2. vydání v angličtině je doplněn doslovem a vysvětlivkymi, dále biografií F. Pošepného a bibliografií jeho děl. Obrázky byly převzaty v originálním provedení.

Rok vydání: 
1986