Louis-Claude de Saint-Martin: Přirozený obraz vztahů mezi Bohem, člověkem a vesmírem
Louis-Claude de Saint-Martin: Přirozený obraz vztahů mezi Bohem, člověkem a vesmírem
Karel Funk: Za půlnočním sluncem Vánoc
Karel Funk: Za půlnočním sluncem Vánoc
Luboš Vinš: Až jednou nebudem
Luboš Vinš: Až jednou nebudem
Martin C. Putna: Písně absurdní
Martin C. Putna: Písně absurdní
Ladislav Selepko: Devatenáct měst
Ladislav Selepko: Devatenáct měst
Alice Millerová: Procitnutí Evy. O odstranění emocionální zaslepenosti
Alice Millerová: Procitnutí Evy. O odstranění emocionální zaslepenosti
Anthony George Edward Blake: Inteligentní enneagram
Anthony George Edward Blake: Inteligentní enneagram

Motto:

Kdo lásku má, nechť čte a rozjímá a podle W. B. Yeatse nechť si vezme za zkoumadlo nikoliv rozum, nýbrž "rozkoš, která se neliší od rozkoše, jež se zmocňuje člověka, když poprvé v srdce jeho vchází láska".

"Ve skutečnosti nad i není tečka." Charles Duits

Přečtěte si velikonoční úvahu Zdeňka Neubauera z připravované knihy Bůh a příroda:
PŘÍRODNÍ VĚDY A NÁBOŽENSTVÍ
. Novověké a dnešní tázání se po vztahu vědeckého poznání a křesťanské víry

Vychází:

 

Karel Funk: Za půlnočním sluncem Vánoc
Luboš Vinš: Až jednou nebudem...
Martin C. Putna: Písně absurdní
Ladislav Selepko: Devatenáct měst
Alice Miller: Procitnutí Evy. O odtsranění emocionální zaslepenosti
A.G.E. Blake: Inteligentní enneagram
Jan Vladislav: Proměny. Pohádky a legendy o stromech a rostlinách
Herbert Fritsche: Vyšší bdělost, Malá učebnice bílé magie
György Spiró: Žena, propánakrále!
Stanislav Dvorský: Nevědomí a básnický objev
Petr Měrka: Van Gogh 21. století
Skryté poklady
James Hillman a Michael Ventura: Máme za sebou 100 let psychoterapie a svět je stále horší

Theodore Roszak: Zrod kontrakultury
Annick de Souzenelle, Pierre Yves Albrecht:
Putování s andělem
Zdeněk Neubauer: Boschův Triptych v zrcadle Písma aneb Apoteóza metamorfózy
Stephan Martin: Kosmické rozhovory. Dialogy o povaze vesmíru a hledání skutečnosti (Rozhovory s Brianem Swimmem, Fredem Alanem Wolfem, Peterem Russellem, Bernardem Haischem, Richardem Tarnasem, Barbarou Marx Hubbardovou a dalšími)
Christian Norberg-Schulz: Principy moderní architektury
Howard Schwartz: Než jsi přišel na svět
Karel Funk: Putování mystickým rokem
Annick de Souzenelle: Vnitřní Egypt aneb deset ran duše
Anne Marie a Will Freyer: Knížka o obilí
Vilém Nečas: Bílek. Svědectví o bratru Františkovi
Nedžad Ibrišimović: Věčník


Naposledy vyšlo:

Michel Carrouges: André Breton a základy surrealismu
Bohuslav Reynek - překlady vydané Vlastimilem Vokolkem
Owen Barfield: Básnická řeč. Studie o významu
Robert Michel: Ježíš na Šumavě
Frances A. Yatesová: Umění paměti

Peter Tompkins a Christopher Bird: Tajný život rostlinRené Daumal: Dopisy hledajícího probuzení
Daniela Hodrová: Co se vyjevuje - Eseje o Adrieně ŠimotovéTiziano Terzani: Ještě jedna jízda na kolotoči. Cesta za nemocí a zdravím naší doby
Ondřej Skovajsa: Psaný hlas: Whitmanovy Listy trábva a Millerův Obratník raka
Gershom Scholem: Židovská gnóze, mystika merkavy a talmudická tradice
Příběhy Matky Země: Kalendář Sibylle von Olfers pro rok 2016
Adam Borzič: Orfické linie
Škola bez poražených. Praktická příručka efektivní komunikace mezi učitelem a žákem
Starhawk: Snění temnoty. Magie, sex a politika
Alejandro Jodorowsky: Psychomagie. Nástin panické terapie
Arthur Zajonc: Uchopit světlo. Dějiny světla a mysli
Mary Nashová‑Worthamová, Jean Huntová: Udělejte si čas. Praktická cvičení pro děti s poruchami učení
Andreas Weber: Víc bláta! Děti potřebují přírodu

Thomas Gordon: Výchova bez poražených (dotisk
)
Daniela Hodrová
: Točité věty
Annick de Souzenelle: Symbolismus lidského těla (dotisk)
Martin Stejskal: Stella alchimica
Sibylle von Olfers: Princeznička v lese

Alexander von Bernus: Alchymie a lékařství. Tajemství adeptů
Hildegarda z Bingen: Nebeská harmonie. Výklad Atanášova vyznání víry a výbor z liturgických zpěvů
Edward Stachura: Člověk - nikdo

Záznamy z vybraných přednášek bývalého knihkupectví Malvernu U Stepního vlka a další dkumenty:

Rozhovor o andělu z  vydané knihy Annick de Souzenelle a Pierra-Yvese Allbrechta: Putovat s andělem.
Zdeněk Neubauer - Boschův dvanáctiletý Ježíš v chrámu (12.12.2012 U stepního vlka) - mp3
Člověk tradice - zápis ze schůze občanského sdružení Člověk tradice - pdf
Ondřej Ivánek - Role vitráží v gotických katedrálách - znovuobjevení postupů jejich zhotovení René Schwallerem de Lubicz - vitráže z pohledu fyziky plazmatu - povrchové plazmony a optické vlastnosti vitrážových skel. (večer Člověka tradice U stepního vlka) - wma 
(Prezentace autora ke stažení zde.)- ppt

 ♦ Roman Kořan - Aktivní intelekt v pojetí rabiho Avrahama Abulafii (přednáška z 22.3. U stepního Vlka) - wma

 


  

 

  


 

  

     "Podoba tvé lásky je nejvlastnější podobou víry, kterou vyznáváš. "
Ibn ‛Arabí: Fusús

 

     "Čas od času podlehne člověk svému srdci, podřídí viditelné jasnovidnému a pokouší se vrátit ke svému počátku.
Hledá, nachází a vrací se do hlubin svého původu."
René Daumal: Hora analogie

 

     "Mikrob nemá čas zkoumat svého biologa."
Henri Michaux


     "Hrůza ihned tyká. Žádné nebezpečí výmluvnosti."
Henri Michaux