Podmínky ochrany osobních údajů

Jsme společnost Nakladatelství Malvern. Naše identifikační údaje jsou Jakub Hlaváček - Malvern, adresa Hošťálkova 1949/29, 169 00, Praha 6 - Břevnov, IČO 61028100, DIČ CZ7504222616.

Provozujeme e-shop na webových stránkách www.malvern.cz.

Pro prodej zboží a provoz našich webových stránek zpracováváme některé osobní údaje.

Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“), a zákon č. 110/2019 Sb.,o zpracování osobních údajů.

I. Zpracování osobních údajů

 A.  Zpracování osobních údajů v případě použití kontaktního formuláře

Pokud poptáváte naše produkty a služby či potřebujete poradit, budeme pracovat s Vašimi kontaktními údaji, které nám sdělíte, prostřednictvím poptávkového formuláře (ten naleznete zde: https://www.malvern.cz/kontakty/). Jsou to:
Jméno
Příjmení
E-mail

Z jakého důvodu?

Kontaktujeme Vás přes ně pro další domluvu ohledně poskytnutí našich zboží či služeb a abychom Vám mohli odpovědět na Vaše dotazy a připomínky.

Na základě jakého právního důvodu?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – jednání o smlouvě, resp. provedení opatření před uzavřením smlouvy na vaši žádost.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Vaše osobní údaje v případě kontaktního formuláře budeme zpracovávat pouze po dobu nezbytně nutnou, tj. dokud nebude uzavřena smlouva, nebo dokud nebudou Vaše dotazy úspěšně zodpovězeny.

 B. Zpracování osobních údajů v případě nákupu

V případě nákupu přes naše stránky budeme zpracovávat Vaše následující osobní údaje:
Jméno
Příjmení
E-mail
Telefon
Adresa

Z jakého důvodu?

Osobní údaje potřebujeme zpracovat, abychom Vám mohli dodat naše zboží (splnili uzavřenou smlou). S pomocí  kontaktních údajů s Vámi budeme dále komunikovat ohledně stavu Vaší objednávky, případně ohledně reklamací nebo Vašich dotazů.

Vaše osobní údaje budeme dále zpracovávat pro splnění našich povinností, které nám plynou ze zákona (hlavně pro účetní a daňové účely ve smyslu zákonů o účetnictví a o dani z přidané hodnoty, případně pro vyřízení reklamací ve smyslu zákona o ochraně spotřebitele a občanského zákoníku, a další).

Na základě jakého právního důvodu osobní údaje zpracováváme?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – plnění smlouvy a čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – plnění naší právní povinnosti, která se na nás jako správce Vašich osobních údajů vztahuje.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Po dobu plnění naší služby a poté 5 let od posledního poskytnutí takové služby nebo dodání zboží pro ochranu našich legitimních zájmů a splnění zákonných povinností.

C. Newslettery (obchodní sdělení) 

Pokud jste nakupující zákazník a nezakázali jste nám to při nákupu, použijeme Vaši e-mailovou adresu pro rozesílku našich novinek.


Na základě jakého právního důvodu?

Umožňuje nám to ust. § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, pokud jste nám to při nákupu nezakázali.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

1 rok od Vašeho posledního nákupu. Z rozesílky se můžete kdykoliv odhlásit prostřednictvím e-mailu nebo nás kontaktujte na e-mailu: malvern@malvern.cz.

II. Kdo se k osobním údajům dostane?

Správcem Vašich osobních údajů je naše společnost. Přesto pro nás pracují některé společnosti nebo jiné osoby, které se k datům dostanou proto, že nám pomáhají s chodem našeho e-shopu, a jsou tudíž zpracovateli Vašich osobních údajů a jejich spolupráce je nezbytná pro úspěšné vyřízení Vašich objednávek a dodání našeho zboží. Jsou to:

  • provozovatel e-shopové platformy Shoptet (společnost Shoptet a.s., se sídlem Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00, Praha 6, IČO 289 35 675, společnost je zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B vložka 25 395)
  • společnosti podílející se na expedici zboží (Česká pošta, s.p., IČO: 47114983, Zásilkovna s.r.o, IČO: 28408306, Božská lahvice s.r.o., IČO: 06229379)
  • společnosti podílející se na expedici plateb (platební brána pays.cz s.r.o., IČO: 03686515)

Osobní údaje zpracováváme pouze na území Evropské unie.

III. Co byste dál měli vědět 

V naší společnosti nemáme jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů.

V naší společnosti nedochází k rozhodování na základě automatického zpracování či profilování.

Pokud byste měli k osobním údajům otázky, kontaktujte nás na e-mailové adrese malvern@malvern.cz,  nebo zavolejte na telefonní číslo 724008286.

IV. Používání souborů cookies

Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě našich webových stránek stahují do Vašeho zařízení. Soubory cookies se následně při každé další návštěvě odesílají zpět na webovou stránku nebo jinou webovou stránku, která je rozpozná. 

Soubory cookies plní různé úlohy, například umožňují efektivní navigaci mezi webovými stránkami, zapamatování si Vašich preferencí a celkově zlepšují zkušenost uživatele. Dokážou také zajistit, aby reklamy zobrazované on-line byly lépe přizpůsobené Vaší osobě a Vaším zájmům.

Na webových stránkách používáme následující cookies:

Nezbytné cookies: jsou zapotřebí k provozu webových stránek, umožňují například přihlásit se do zabezpečených částí stránek a další základní funkčnosti stránek. Tato kategorie cookies se nedá zakázat.

Cookies Účel
externaFontsLoaded Pomáhá nám s načítáním fontů
NOCHACHE Pomáhá s rychlostí načítání webu
PHPSESSID Slouží k identifikaci přihlášení
previousURL Ukládá předchozí navštívenou stránku
referal Pomáhá s identifikaci předchozího zdroje návstěv
mccid a mceid Interní informace pro zajištění správného chodu stránek
SRV_id Interní informace pro zajištění vysoké dostupnosti
CookiesOK Souhlas s použitím cookies

Analytické/statistické cookies: umožňují nám například rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak naši návštěvníci používají webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.

Cookies (služba) Účel  
Google Analytics Pomáhá nám s měřením a vyhodnocováním uspěšnosti webu Podmínky služby Google Analytics
Smartlook a Smartsupp Pomáhá nám s měřením a vyhodnocováním uspěšnosti webu a komunikaci s klienty Podmínky služby Smartlook a Smartsupp
Google Optimize Použiváme jej k vyhodnocováním úspěsnosti a zlepšování webu Podmínky služby Google Optimize

Reklamní/marketingové cookies: používají se ke sledování preferencí a umožňují zobrazit reklamu a další obsah, které nejlépe odpovídají vašemu zájmu a online chování. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.

Cookies (účel) Účel  
Google Adwords Používáme Adwords k cílení reklamy Podmínky služby Google Adwords
Seznam Sklik Používáme Sklik k cílení reklamy Podmínky služby Sklik
Facebook audience Používáme Facebook k cílení reklamy Podmínky služby Facebook
Twitter Používáme Twitter k cílení reklamy Podmínky služby Twitter
Linkedin Používáme Linkedin k cílení reklamy Podmínky služby LinkedIn

 

Upozorňujeme, že třetí strany (včetně např. poskytovatelů externích služeb) mohou rovněž používat cookies a/nebo přistupovat k údajům shromažďovaným cookies na webových stránkách.

Další informace o cookies a jejich aktuální seznam naleznete prostřednictvím jednotlivých internetových prohlížečů, nejčastěji v položce Nástroje pro vývojáře.

Souhlas může být vyjádřen prostřednictvím zaškrtávacího políčka obsaženého v tzv. cookie liště. Soubory cookies můžete i následně v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých.

Další informace o správě cookies v jednotlivých prohlížečích naleznete na následujících odkazech:

V. Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů naší společností máte následující práva:

a) Pokud se zpracování osobních údajů zakládá na vašem souhlasu, máte právo svůj souhlas pro budoucí zpracování kdykoli odvolat.
b) Máte právo od nás jakožto od správce údajů ve smyslu právních předpisů požadovat přístup ke svým osobním údajům a jejich opravu.
c) Máte další práva, jako je právo na výmaz, právo na omezení zpracování, právo podat námitku proti přímému marketingu, právo na přenositelnost osobních údajů.
d) Máte právo nesouhlasit se zpracováním svých osobních údajů.
e) Máte právo podat stížnost u úřadu pověřeného ochranou dat (Úřad pro ochranu osobních údajů).

Na závěr znovu upozorňujeme, že pro některé účely smíme zpracovávat Vaše osobní údaje jen s Vaším souhlasem. Souhlas se zpracováním svých osobních údajů nejste naší společnosti povinni udělit a zároveň jste oprávněni tento svůj souhlas odvolat. Připomínáme zde, že některé osobní údaje jsme oprávněni zpracovávat k určitým účelům také bez Vašeho souhlasu. Pokud odvoláte svůj souhlas, ukončíme zpracování příslušných osobních údajů k účelům vyžadujícím příslušný souhlas

Toto prohlášení o podmínkách ochrany osobních údajů budeme v případě potřeby aktualizovat, a to na základě změn při zpracování osobních údajů, na základě Vašich názorů a při změně právní úpravy.

Tyto podmínky jsou účinné od 6. 10. 2023.