Akce

Domeček pro panenky Wernische a Jiráska vydaný v Malvernu

Spoluprací Ivana Wernische s Vojtěchem Jiráskem vznikla "fantastkní kniha-komiks." Nestor současné české poesie a výtečný grafik, měditepec a vůbec výtvarník propojují své umělecké formy v netradičním souročenství (komiksu). Kde slova nestačí, nastupují obrazy stínů, kde obrazy nestačí, nastupují stíny slov.

Netradiční ilustrovaná básnická sbírka vycházející v nakladatelství Malvern vznikal na popud jeho majitele Jakuba Hlaváčka.

Recenzi v časopisu UNI si můžete přečíst zde: https://www.magazinuni.cz/literatura/domecek-pro-panenky-vojtech-jirasko-ivan-wernisch/

Domeček UNI

Recenze pohádek Eugena Ionesca

V časopise Reflex vyšla milá recenze na knihu pohádek Eugena Ionesca, vydanou našim nakladatelstvím.

Recenzi naleznete zde: https://www.reflex.cz/clanek/kultura/123677/polstar-je-chleba-autorovi-plesate-zpevacky-vychazeji-v-cestine-ctyri-pohadky-pro-deti-i-dospele.html

Pro nepředplatitele přikládáme text v příloze.

Samotnou knihu si můžete pořídit ve všech dobrých knihkupectvích, nejlépe v pražské Božské lahvici, nebo na našich stránkách: https://www.malvern.cz/eugene-ionesco--pohadky-1--2--3--4/

Ionesco_1

Ionesco_2

Ionesco_3

Další Váchal navrácen veřejnosti

Nakladatelství Malvern ve spolupráci s Památníkem národního písemnictví vydalo další ze spisů Josefa Váchala (1884 - 1969).

Jeho poéma Christian Heinrich Spiess je v současné podobě reprintem z původního vydání z roku 1933, jež vyšlo v patnácti výtiscích.

Slovy Památníku národního písemnictví:

Spiess patřil k autorům „krvavých románů“, které Váchal celý život sbíral a které ho inspirovaly k jeho vlastnímu Krvavému románu (1924), kde se o Spiessovi obdivně zmiňuje: „Čím Shakespeare dramatu, Virgil poesii, tím slavný Krist. Joh. Spiess krvavému románu“. Spiess byl německým hercem a spisovatelem, který prožil poslední část svého života v Čechách na panství Bezděkov u Klatov. Zde napsal řadu ve své době velmi úspěšných knih, mnohdy s tématem ponurých hradů, loupežníků a nadpřirozených dějů, které měly silný vliv např. na Karla Hynka Máchu. Váchal napsal první verzi svého textu po návštěvě Bezděkova, nikoliv jako kritický text o Spiessovi, ale jako vyznání duchovní spřízněnosti s tímto spisovatelem z 18. století, v němž spatřoval podobného solitéra, jako v sobě samém. Po smrti věrného psa Tarzana autor text přepracoval a začlenil do něj i vzpomínky na tohoto druha.

Kniha je krom toho litanií proti moderní civilizaci, což je téma, které Váchal později rozvinul v knize Kázání proti hříchu spěšnosti. Podle Váchala civilizace zadusila dávnou romantiku:

„Kde supí parostroj, / je rozmetána, nikdy neožije / děs nočních tajemství, / rytířská romantika; / jen spícím, pannám však / uloudí vzdech; to o půlnoci.“

Tiskovou zprávu v plné versi můžete nalézt zde: https://pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/dalsi-vachal-navracen-verejnosti/ 

Recenze na knihu Octavia Paze Stvořeni z hlíny

V literárním časopise Revue Souvislosti vyšla před nedávnem bagatela (slovy autora!) z dílny Jiřího Zizlera, tentokrát na sbírku esejí Octavia Paze Stvořeni z hlíny.

Slovy autora článku:

Mexický básník a esejista (1914-1998) u nás před rokem 1989 s jednou výjimkou vycházet nesměl kvůli svým kritickým názorům na tzv. socialistické režimy, i když byl levičák jako skoro každý Latinoameričan. Ve svém textu skromně praví: "Mé hledisko je dílčí: je to hledisko hispanoamerického básníka." Jeho obzor a rozhled ale působí mimořádně - dokáže postihnout bezpočet literárních a kulturních relací a vazeb, odrazů a záblesků, sleduje pohyb děl a vlivů jako síť ("Západní literatura je tkanivem vztahů") i jako napínavou kulečníkovou hru. Dokáže odkrývat hlubinné souvislosti růstu kořenů, jejich dráhy a proplétání, zápas o prostor, vzájemnou komunikaci, výměnu informací a živin; interakce mezi autory, směry i obdobími.

Celý článek si můžete přečíst zde: https://souvislosti.cz/OLD/clanek.php?id=3067